Veľkoobchodná spolupráca

Registrácia a zľavy
1) Musíte sa zaregistrovať v našom systéme kliknutím na "Registrácia" a v registračnom formulári zaškrtnúť žiadosť "Chcem sa stať obchodným partnerom". Registráciu môžeme vykonať aj za Vás pokiaľ nás o to požiadate prostredníctvom e-mailu: info@sportindustry.sk
 
2) Vaša žiadosť bude následne spracovaná a po osobnom dohovore na základe predpokladaného objemu odberu tovaru Vám bude k Vášmu účtu nastavená osobitná cenová skupina vo výške zľavy od 5% do 30%.
 
3.    Akonáhle potvrdíme zmenu v systéme, týkajúcu sa úrovne zľavy, ihneď po vašom opakovanom prihlásení sa do systému už môžete objednávať a nakupovať vybraný tovar v dohodnutej cenovej urovni.
 
4.    Odber tovaru na faktúru so splatnosťou je možný len pre dlhobobých partnerov.
5.    Registrácia a zľavy

Registrácia a nastavenie zľavy

  1. Odporúčame Vám sa zaregistrovať v našom systéme. K tomuto úkonu budete potrebovať iba pár minút. Urobiť tak môžete kliknutím na "Registrácia" a v registračnom formulári zaškrtnúť žiadosť "Chcem sa stať obchodným partnerom". Registráciu môžeme vykonať aj za Vás pokiaľ nás o to požiadate prostredníctvom kontaktného e-mailu: info@sportindustry.sk
  2. Vašu žiadosť následne spracujeme a po osobnom dohovore na základe predpokladaného objemu odberu tovaru Vám bude k Vášmu účtu nastavená osobitná cenová skupina vo výške zľavy od 3% do 30%.
  3. Akonáhle potvrdíme zmenu v systéme, týkajúcu sa úrovne zľavy, ihneď po vašom opakovanom prihlásení sa do systému už môžete objednávať a nakupovať vybraný tovar v dohodnutej výške zľavy. Váš cenník v systéme už bude v dohodnutej zľave.

Odber tovaru na faktúru

  1. Odber tovaru na faktúru so splatnosťou je možný len pre dlhobobých partnerov. Výška nastaveného kreditu až do 10.000 € závisí od predchádzajúceho objemu odberu tovaru.
  2. Pre novoregistrovaných záujemcov je možná dohoda vystavenia zálohovej faktúry, prípadne dohodnúť iný splátkový kalendár. Pre uskutočnenie tohto obchodu vyžadujeme, aby nový partner už v minulosti zrealizoval v našom obchode minimálne jednu objednávku vo výške minimálne 500 €.

Množstevné a individuálne zľavy bez registrácie

  1. Zákazník môže získať aj množstevnú alebo individuálnu zľavu pokiaľ cena objednaného tovaru je v minimálnej výške 2.000 €.
  2. Záujemca môže túto zľavu získať na základe telefonickej alebo písomnej žiadosti cez kontaktný formulár