Vybavenie športovísk

Materiálne vybavenie každého športoviska je prvotným základom pre úspech. Kvalitná infraštruktúra štadiónov, športových hál a ďalších multišportových zariadení výrazne ovplyvňuje kvalitu tréningového a súťažného procesu, návštevnosť športových podujatí a konečnom dôsledku aj celkovú ekonomickú optimalizáciu prevádzky. 

Naša spoločnosť sa koncentruje práve na tieto strategicky dôležité oblasti, kde využívame naše dlhoročné skúsenosti ako aj našich exkluzívnych partnerov. Renomovaní výrobcovia VIVISPORT, FUNTEC a POLYMAT sú zárukou absolútnej svetovej kvality a široký sortiment ich výrobkov zabezpečí vašemu zariadeniu jedinečnú kvalitu a spokojnosť vašich športovcov, klientov a návštevníkov. S nami získate náskok pred vašou konkurenciou. 

Špecializujeme sa najmä na:

  • Futbalové štadióny, tréningové futbalové ihriská, exteriér a interiér športoviska a ďalšie servisné a prevádzkové priestory
  • Športové haly, malé špecializované haly pre rôzne druhy športov ako aj najväčšie multifunkčné športové arény, zariadenia pre všetky druhy kolektívnych loptových športov (basketbal, volejbal, hádzaná, futsal a i.), servisné a prevádkové priestory hál, šatne a regeneračné linky
  • Školské telocvične a náraďovne, vybavenie pre základnú školskú telesnú výchovu
  • Vonkajšie multifunkčné a multišportové ihriská s veľmi odolným športovým zariadením vo vandalom (sídliskové a iné verejné ihriská a miniihriská)
  • Špecializované atletické štadióny a ihriská
  • Gymnastické haly a fitness centrá
  • Tréningové pomôcky s najširšou a najkomplexnejšou ponukou pomôcok pre vrcholový a mládežnícky tréning na našom trhu, originálne riešenia aké nájdete len u nás